Algemene voorwaarden

Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van zowel goederen als diensten (opleidingen etc.) door Butterfly Nails & Beauty. Alleen na uitdrukkelijke goedkeuring van Butterfly Nails & Beauty kunnen de voorwaarden van leveringen gewijzigd worden.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% of 6% (boeken) BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.

Leveringen Leveringen via deze webwinkel geschieden slechts aan professionele nagelstylisten, nagelstylistes in opleiding, of aan diegenen die een beroep uitoefenen dat direct verband houdt met de goederen en diensten die door Butterfly Nails & Beauty worden aangeboden.

Aanbiedingen, kortingen en andere acties Aanbiedingen zijn alleen geldig als deze schriftelijk zijn aangekondigd door Butterfly Nails & Beauty en gelden alleen voor vastgestelde perioden en/of speciale gelegenheden en zijn dus altijd in tijd beperkt. Mondelinge afspraken zijn alleen geldig als deze door Butterfly Nails & Beauty schriftelijk zijn bevestigd. Wij zijn dealer van Magnetic Nail Design, wat niet betekent dat alle acties en kortingen automatisch ook bij ons gelden. Wij hebben eigen acties, open deur dagen en aanbiedingen die alleen bij Butterfly Nails & Beauty geldig zijn. Met deze leveringsvoorwaarden vervallen alle eerdere kortingsregelingen welke mogelijkerwijs aan cliënten en/of producten gekoppeld zijn.

Onvolledige zending Indien een aan koper toegezonden bestelling onvolledig blijkt te zijn, dient ontvanger dit terstond binnen één werkdag na ontvangst van de goederen te melden aan Butterfly Nails & Beauty. Indien het ontbrekende product op de factuur daadwerkelijk berekend is zal Butterfly Nails & Beauty er voor zorgdragen dat het ontbrekende artikel alsnog toegezonden wordt. De daaraan gerelateerde kosten zijn als dan voor rekening van Butterfly Nails & Beauty. Indien het ontbrekende product niet op de factuur vermeld is, dan zal op verzoek van de klant alsnog voor toezending gezorgd kunnen worden. De kosten voor toezending komen als dan voor rekening van de koper. Indien het ontbreken het gevolg is van het niet op voorraad hebben bij Butterfly Nails & Beauty zal het product op verzoek van de klant alsnog toegezonden worden op het moment dat de voorraad daartoe is aangevuld. In dat geval zal het product meegezonden worden met een eerstvolgende bestelling tenzij anders is overeengekomen.

Retourneren Indien een aan koper toegezonden product foutief geleverd of defect is, dient ontvanger dit terstond binnen één werkdag na ontvangst van de goederen te melden aan Butterfly Nails & Beauty. Dit kan via de link Retourneren onderdaan de website. Gelieve alle velden in te vullen en wij zullen dan per omgaande met U contact  opnemen voor verdere afhandeling.

Aansprakelijkheid De goederen en diensten die door Butterfly Nails & Beauty via deze webwinkel geleverd worden zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik door daartoe op voldoende wijze opgeleide beroepsuitoefenaren. Butterfly Nails & Beauty accepteert op generlei wijze verantwoording voor onoordeelkundig gebruik van de door haar geleverde producten. Butterfly Nails & Beauty stelt zich eveneens niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het gebruik c.q. de toepassing van de producten welke duiden op aanwezigheid van allergieën en/of andere ziektebeelden bij zowel de gebruiker/koper als klant van koper. Voor de toepassing van de door Butterfly Nails & Beauty geleverde producten dient gebruiker zich altijd te houden aan de daartoe voor zover van toepassing door Magnetic Nail Design bijgeleverde gebruiksaanwijzing en eventueel andere waarschuwingen welke op de verpakking van de desbetreffende goederen zijn aangebracht.

Prijswijzigingen Butterfly Nails & Beauty hanteert als dealer van Magnetic Nail Design dezelfde prijslijst voor haar klanten dan Magnetic Nail Design. Deze is door iedere koper opvraagbaar. In principe gelden deze prijzen tot het moment dat Magnetic Nail Design een nieuwe prijslijst publiceert. Met de publicatie van een nieuwe prijslijst vervallen alle eerdere prijslijsten. Butterfly Nails & Beauty behoudt zich het recht voor haar prijzen tussentijds te wijzigen zonder dat daartoe een correctie op haar prijslijst noodzakelijk is. Prijswijzigingen, zet- en/of drukfouten zijn voorbehouden.

Lanaken, maart 2019

Butterfly Nails & Beauty - Sofimar bvba